Ditt födelseår har betydande inverkan på dina kommande avkastningar, speciellt på lång sikt

I min förra blogg undersökte jag hur man kommer till en viss medelavkastning, i synnerhet på aktiemarknaden, genom att analysera det vida kända börsindexet S&P500. Jag kunde då konstatera att under tidsperioden 20.8.1998-20.8.2018 blev den genomsnittliga årsavkastningen på blygsamma 4,93%. Utöver detta har placeraren fått dividender på knappt 2% årligen i genomsnitt. I den här […]