Vardagsekonomi i praktiken

Holmström Group erbjuder andra stadiets utbildning en expertkurs inom vardagsekonomi. Kursens omfattning är en gymnasiekurs, dvs 38 lärotimmar. Kursen utgår från elevens synvinkel så att var och en förses med de nycklar de behöver för att framgångsrikt planera och förstå sin egen ekonomi.

Kursen riktar sig till andra och tredje årets studerande, Samhällskunskap 2 kursen borde vara avlagd före eleven deltar i denna kurs.

Kursen kan i viss mån individualiseras så att den beaktar skolans övriga kursutbud. Tema för kursen är bl.a.

 • Introduktion till vardagsekonomi
 • Hantering av privatekonomin, betalningar, kort
 • Budgetering och mål
 • Pensionssystemet
 • Försäkringar
 • Nationalekonomins inverkan
 • Företagsverksamhet och företagande
 • Byggande av affärsplan och marknadsundersökning
 • Introduktion till sparande och placerande
 • Aktiemarknaden
 • Bolagsanalys
 • Räntemarknaden
 • Finansiering och lån
 • Valutamarknaden
 • Bostadsmarknaden, placeringsbostad, eget eller på hyra?
 • Bygg din egen sparplan och håll dig till den, allokering och diversifiering
 • Risk, din vän eller fiende?
 • Projekt där eleverna forskar i ett tema kring ekonomi + presentation
 • Ränta på ränta effekten, världens åttonde underverk
 • Ekonomins fällor och hur man skakan undvika dem

En fördel för en skola att välja in en sådan frivillig kurs i utbudet är att föreläsarna kommer direkt från näringslivet, med djup expertis inom området. Vi är dessutom en helt oberoende aktör, i motsats till banker mm.

Istället för att nämna vad som kan påverka, tar vi upp hur det påverkar. Hela kursen har byggts upp utgående från cirkeln av kontroll och för varje ämne återkopplar vi till hur eleven själv kan besluta och påverka. Vi brukar fråga, nu när du vet hur det här påverkar dig, vad tänker du själv göra åt det?

Vi strävar efter att inspirera och motivera eleverna. Vår pedagogiska stil är medryckande, tempofylld, involverande och vi strävar efter en dialog. Vi betonar den praktiska sidan av den teori vi går igenom. Genom interaktivitet och utmanande av eleverna skapas en bestående grund för sunt ekonomiskt tänkande, som kan prägla livet långt efter.

Kontakta oss på info ( a ) holmstromgroup.com eller 044-7669568 för mer information och offert. Kursen kan dras både på svenska och finska! Vi berättar gärna mer ingående om kursen!

Den här feedbacken fick vi våren 2020 från ett finskspråkigt gymnasium: ”Halusin vielä henkilökohtaisesti kiitämään kurssistasi. Se vaikutti erittäin paljon omiin näkemyksiini ja tulin omasta mielestäni paremmaksi henkilöksi. Jos joku päivä kirjoitan elämänkerran voit olla varma, että Sven-Eric Holmström tullaan mainitsemaan siinä. Olet erittäin inspiroiva ihminen ja toivon sinulle kaikkea hyvää tulevaisuuttasi varten.”

 

Läs nedan feedback från tidigare elever i Placera rätt kursen (10 år senare)! Vad hände sen?

År 2009 startade Karis-Billnäs Gymnasium ett ekonomiprojekt där ekonomi integrerades i olika ämnen i skolan. Dessutom bad de Svenne Holmström att planera och förverkliga en placeringskurs, vid sidan av sitt dåvarande jobb som placeringschef på Aktia. Under de kommande tre åren genomförde Svenne kursen Placera Rätt (kolla länken sid 8) i gymnasiet som en av lärarna, med hemarbeten, läxor och allt vad ett lärarjobb innebär. Kursen var populär och även om det var menat som ett treårsprojekt fortsatte kursen ytterligare fyra år. Under den tiden skötte samhällskunskapsläraren grundstoffet, medan Svenne höll expertföreläsningar på de mer komplicerade områdena. År 2016 slutade den sista Placera Rätt kuren. Den kurs vi erbjuder har flera element från Placera Rätt men är klart mer inriktad på vardagsekonomi hellre än placerande.

Jag kommer från en familj där man inte har uppmanat till att placera eller fondspara. Placera rätt-kursen fick mig att inse att man med små medel kan åstadkomma en stabil privat ekonomi, och att sparande och placerande inte endast är något för de rika. Det är något som alla har nytta av, då det ger en stabilitet som gör livet enklare. Det var mycket nyttigt för mig att gå kursen som så ung (18 år), eftersom jag redan då jag sommarjobbade kunde börja tänka på att placera en del av pengarna jag tjänat. Det tankesättet har följt med också under studietiden. Man behöver inte ha stora tillgångar för att kunna spara och placera på långsikt, vilket Placera rätt fick mig att inse. Att spara och placera är också roligt och belönande. Genom mitt engagemang som en förlängning på Placera rätt fondsparar nuförtiden också både min mamma och pappa.

Efter Placera rätt har jag regelbundet köpt fondandelar och på det viset skapat en ekonomisk buffert som har möjliggjort bl.a. resor och en trygghetskänsla angående plötsliga utgifter.

Svenne/Sven-Eric Holmström är en inspirerande lärare och har en förmåga att engagera studeranden på ett sätt som har gjort att jag har blivit intresserad av min egen ekonomi och de möjligheter som sparande och placeringar ger.

Placera rätt 2009

Jag har fondsparat ungefär sedan kursen, och köpte ungefär samtidigt mina första aktier tillsammans med dig. Jag har sedanmera utökat mitt fondsparande och sparar även via passivt förvaltade indexfonder, samt köper aktier i finländska listade bolag några gånger i året. Jag använder mig bl.a. av Kauppalehtis modellportföljer, som vi bekantade oss med under kursen vill jag minnas. Efterhand har jag även lite noggrannare läst på och även börjat jämföra faktiska kostnader för fonder, bl.a. skilja mellan passiva och aktiva fonder.
En av de viktigaste delarna i kursen var att förstå och kunna utnyttja ränta på ränta principen. Det är en viktig princip som gör det möjligt att med relativt små medel under en längre tid bygga upp en ganska bra portfölj.
Kursen hade en stor roll i att jag i unga år regelbundet började spara samt blev mera intresserad av min privatekonomi, något som flera unga definitivt borde ges chansen till. Att även förstå att sparade, fonder och aktier inte är något dyrt och komplicerat som enbart lämpar sig för de som redan har pengar, var också en viktig insikt.
Filip Björklöf

Under min tid I gymnasiet hade jag privilegiet att få delta i en nysatsning som gick under namnet Placera Rätt. I och med att jag sedan unga år haft ett intresse för ekonomi kände jag det som ett kall att delta.

Under kursens gång gick vi igenom allt från olika placeringsobjekt och skatteregler till placeringsstrategier och direkt aktiehandel. Svenne är otroligt jordnära och besitter förmågan att med praktiska exempel förklara hur saker och ting hänger ihop. Undervisningen var mycket interaktiv, frågor som ställdes ledde ofta till diskussion inom gruppen och jag tror detta var en av orsakerna till att kursen var så lyckad.

Under kursens början fick varje studerande en uppgift. Var och en skulle bygga ihop en individuell portfölj på en miljon euro bestående av finska börsbolag. Det fanns några få regler som till exempel spridning och minimiinvestering, men annars så var det upp till var och en att försöka bygga den mest framgångsrika portföljen bland deltagarna. Jag minns att man skulle motivera varför man köpte vissa papper och varför man undvek andra. Detta gjorde att man verkligen funderade över sina val och detta är något jag personligen ännu gör före varje nytt köp idag. Jag gillade även starkt detta ”lek och lär” koncept och det medförde att man aktivt följde med och analyserade vad som hände på den finska marknaden.

Före kursen valde jag främst att placera mina pengar i säkrare fonder genom inhemska banker. Aktier verkade intressant men att sätta sig in i hur allt hängde ihop kändes som ett för stort berg att tackla som ungtonåring. Idag sitter jag med aktier i både inhemska och utländska företag. Jag har en klar långsikts strategi samt några tusenlappar jag skjuter in i mera riskfyllda objekt. Jag är säker på att verkligheten vore helt annan idag om jag inte deltagit i Placera rätt. Att aktivt placera pengar är inte bara ett sätt att skapa sig grundtrygghet, det är en hobby där varje vecka för med sig nya lärdomar, en hobby fler finländare borde ta del av.

A.L.

Jag deltog i kursen placera rätt hösten 2011 – våren 2012. Jag hade redan tidigare varit intresserad av placeringar och hade själv placerat i några enstaka aktier. Kursen hjälpte mig att förstå de fundamentala grunderna som aktiernas värde baserar sig på och stödde mitt intresse för placeringar ytterligare. Detta intresse sporrade mig ytterligare genom att inrikta min utbildning på ämnen som hjälper att förstå företag och investeringsbranschen. Jag studerar för tillfället vid Åbo Akademi med redovisning som huvudämne och finansiering som biämne. Jag har haft en stor nytta av kursen placera rätt! Lärdomarna jag fick om vad en fundamentalanalys är och hur den utförs i praktiken är någonting som jag använt mig av flertal gånger i val av placeringar och denna kunskap har jag byggt vidare på via olika kurser i universitetet.

Michael Ekebom