Coaching och kompetensutveckling för placeringsrådgivare

Holmström Consulting erbjuder skräddarsydda coachingpaket för placeringsrådgivare. Målet med coachingen är att uprätthålla och utveckla de sakkunnigas yrkeskunskap och skapa en djupare förståelse för placeringskundernas behov. Vid sidan om teori fokuserar vi en hel del på den praktiska inplementeringen och hur olika åtgärder påverkar helheter.

Vi har förverkligat olika interna skolningsprogram i olika banker. På agendan har bland annat varit fondplacerande, aktiesparande och privatplacerarens beskattning. Vi har förverkligat dem på olika sätt också, en del som morgonutbildningar, en del som halv- eller heldagsutbildningar eller kvällsprogram. En del har förverkligats i anslutning till interna aktualitetsdagar.

Vi har också gjort personliga sparringar för enskilda rådgivare. Olika rådigvare har olika behov och på det här viset har vi kunnat fokusera på specifikt de teman som det har funnits behov för. Det går alltså att bygga upp helheter för olika ändamål.

Vi fungerar inte som konsulter, utan som coacher eller utbildare. Vi försöker inte ändra på interna handlingssätt, utan vi fokuserar på byggandet av yrkeskunskapen. Vi är helt oberoende och vakar noga över banksekretessen. En fördel med att ta in en utomstående expert är att man gärna lyssnar noga på va de har att säga. Vår coach Svenne fungerade länge i bankbranschen både som placeringsrådgivare och som försäljningsledare så branschens reglering och vardag är mycket bekanta.

Svenne har en medryckande presentationsstil med praktisk fokus. Som coach jobbar han tålmodigt och långsiktigt, han har aldrig trott på ”quick fixes” eller ”smarta säljslogans”. En mycket viktig egenskap som coach är förmågan att lyssna också efter det som inte sägs. Den gedigna erfarenheten från bankvärlden kombinerat med personlig över 20 års erfarenhet som aktiv placerare skapar säkerhet och trovärdighet i görandet, medan det ivriga och medryckande sättet att coacha inspirerar åhörarna att utvecklas!

Kontakta oss på info ( a ) holmstromgroup.com eller 044-766 9568 för offert.

Expertföreläsningar

Tänker Ni ordna en placeringskväll, kundtillställning, seminarium, intern skolning eller nåt annat där ni behöver en expert- / gästföreläsare? Då är Holmström Groups experter ett utmärkt alternativ!

Holmström Group är en oberoende aktör på marknaden. Bolaget har inga avtal om rekommendering, förmedling eller vinkande av placerings- eller andra produkter inom finans- och försäkringsbranschen. Ej heller erbjuder vi individuell placeringsrådgivning eller förmögenhetsförvaltning åt våra kunder. Det gör att vårt budskap uppfattas som mycket pålitligt hos kunder och åhörare.

Som oberoende aktör kan vi inspirera era kunder till sparande, hitta nya idéer, förklara hur olika placeringsprodukter eller placeringsformer fungerar! Våra experter har lång och gedigen erfarenhet från bankbranschen och är vana föredragshållare som fångar publikens intresse.

Vi kan prata om placeringsmarknaden, placeringsprodukter, beskattning inom placerande, hur man bygger sin placeringsplan och håller sig till den, engångsplaceringar vs månadssparande, inspiration till placerande, osv osv. Föredraget planeras tillsammans i enlighet med beställarens målsättningar och behov.

Vi gör våra presentationer ledigt på svenska och finska.

Kontakta oss för offert på expertföreläsning på info ( a ) holmstromgroup.com eller 044-7669568