Kertasijoitus vai ajallinen hajautus?

Sijoittajan riskienhallintavälineisiin kuuluvat muun muassa allokaatio, hajauttaminen, sijoitushorisontti ja aikahajautus. Tässä keskitytään aikahajautukseen. Aikahajautus on yksinkertaisimmillaan se, että jaat ostot kahteen erään yhden sijasta ja jätät väliin jokin tietty aika. Mitä useampaan osaan tämän jakaa ja mitä pidemmäksi aikaa tätä tehdään, sitä vähemmän kantaa otetaan ajoitukseen. Eniten kantaa ajoitukseen otetaan luonnollisesti ostamalla (tai luopumalla) vain […]

I året finns det minst 110 plusdagar, men som mest är de 147st!

I teorin kan man vänta sig att börsen åtminstone årligen brakar minst -10% ned och att det minst en gång på 3,5 år ska komma en -20%:s nedgång. Minusperioderna hör helt enkelt till placerarens vardag. Årsskiftet till ära tänkte jag göra en liten analys. Jag ville ta reda på hur många börsdagar under ett år […]

Placeringslån som del av placeringsverksamhet

Många får nog kaffet i fel strupe bara av att läsa rubriken ovan. Jag förstår mycket väl om så sker, eftersom placeringslån genom tiderna varit ett känsligt ämne. Skuld kan vara din bästa vän samtidigt som den kan vara din värsta fiende. Tanken bakom ett placeringslån kan åskådliggöras genom ett enkelt räkneexempel. Låt oss föreställa […]

Månadsspararen har det lätt!

Ibland är placerandet ganska orättvist. Om du har en placeringsportfölj, liten eller stor, så borde du kanske nu och då ta ställning till rådande marknadsläge, dina placeringsobjekt och annars bara följa med vad som händer med dina placeringar. Du borde med andra ord jobba för dina avkastningar! Månadspsararen har inte sådana här bekymmer. Nej, långt […]

Aktier och fonder som gåva, vad ska man tänka på?

Det är synnerligen vanligt att ge reda pengar som gåva till sin nära och kära, antingen som en enskild gåva eller som en del av arvsplanering. Men ofta skulle det vara förnuftigare att ge t.ex. aktier och fondandelar i gåva. Den skattefria gåvan är för närvarande högst 5000€ vart tredje år. Alla gåvor som man […]

Ditt födelseår har betydande inverkan på dina kommande avkastningar, speciellt på lång sikt

I min förra blogg undersökte jag hur man kommer till en viss medelavkastning, i synnerhet på aktiemarknaden, genom att analysera det vida kända börsindexet S&P500. Jag kunde då konstatera att under tidsperioden 20.8.1998-20.8.2018 blev den genomsnittliga årsavkastningen på blygsamma 4,93%. Utöver detta har placeraren fått dividender på knappt 2% årligen i genomsnitt. I den här […]

Hur byggs långsiktiga avkastningar upp?

Placeringens totalavkastning beskrivs oftast som en annualiserad genomsnittlig avkastning, dvs vilken avkastning du fått i medeltal årligen. Vi kan ta som ett enkelt exempel att aktiemarknaden oftast förväntas avkasta 8-10% årligen, om man får tro de flesta placeringsböckerna. Samma genomsnittliga avkastning, eller avkastningsförväntning nämns även då du besöker din placeringsrådgivare i banken. Avkastningsförväntningen för din […]

Vill du skapa din förmögenhet? Här har du receptet!

På senare tid har jag stött på flera artiklar, bland annat på Svenska Yle, om förmögenhetsskillnader, hur de uppstår och varför de fortsätter växa. För mig är det rätt solklart varför det är på det här viset. Det handlar inte om särskilt krångliga teorier, utan om enkel matematik och en enkel bakomliggande logik. Det handlar […]