I teorin kan man vänta sig att börsen åtminstone årligen brakar minst -10% ned och att det minst en gång på 3,5 år ska komma en -20%:s nedgång. Minusperioderna hör helt enkelt till placerarens vardag. Årsskiftet till ära tänkte jag göra en liten analys. Jag ville ta reda på hur många börsdagar under ett år slutar på plus och hur många på minus. Jag använde mig av OMXH25PI indexet som alltså är ett prisindex över våra 25 mest omsatta börsbolag här i Finland. Resultatet var minst sagt överraskande…

Jag laddade ned stängningskurserna från Nasdaqs webbsida och körde in dem i Excel. Tyvärr sträcker sig materialet bara till år 2002, jag hade gärna analyserat så långt bakåt som det bara hade varit möjligt att göra. Men denna tabell är vad vi får av det material vi har att tillgå:

År Plusdagar Minusdagar Årsförändring
2018 127 122 -6,23 %
2017 127 123 5,22 %
2016 139 113 12,87 %
2015 132 118 11,71 %
2014 132 117 6,18 %
2013 131 118 23,48 %
2012 119 130 10,98 %
2011 123 129 -27,53 %
2010 140 111 26,44 %
2009 133 119 28,29 %
2008 110 141 -49,46 %
2007 133 116 2,45 %
2006 142 108 25,83 %
2005 147 105 24,96 %
2004 138 114 17,05 %
2003 132 117 14,50 %
2002 118 130 -19,34 %

Ur denna period hittar vi fyra år med negativ avkastning, och lika många år där minusdagarna var fler än plusdagarna, men de här går intressant nog inte helt hand i hand. Till exempel slutade ju fjolåret som bekant på minus, trots att det fanns en aning fler plusdagar än minusdagar.

Jag körde in de här uppgifterna i en graf för att se om man ytterligare kan läsa något av denna handelsstatistik, som skulle hjälpa oss placerare att förstå oss på marknadens dynamik lite bättre.

Även om granskningsperioden är kort får man ändå en god bild av helheten. Ju fler plusdagar under ett börsår desto sannolikare slutar året på plus också i procent. Där återhittas dock en udda fågel, nämligen år 2012 då året slutade på hyggliga ca +11%, och utöver det ännu dividenderna, men trots det blev minusdagarna betydligt fler än plusdagarna. Då man ser närmare på just det årets börskurva märker man att det fanns en nästan fyra månader lång sammanhängande börsnedgång, då indexet föll drygt -20%, vilket delvis kan förklara saken. För att få reda på hur udda det här är borde man utan vidare analysera en längre period än vad som nu var möjligt.

Men hur ofta slutar börsen på plus då? I medeltal under den analyserade perioden har det funnits 250 börsdagar (i ett intervall på 249-252 dagar). För att varannan dag ska sluta på plus behövs det i medeltal 125 plusdagar per år. Under granskningsperioden fanns det i medeltal 130,76 plusdagar i börsåret och 119,47 minusdagar. Med andra ord slutade 52,3% av börsdagarna på plus, medan 47,7% blev på minus.

För mig är ändå den mest häpnadsväckande informationen i denna undersökning att skillnaden mellan det sämsta och det bästa året de facto bara var 30 börsdagar! Under det sämsta året, år 2008 då finanskrisen härjade på som mest, blev 43,4% av börsdagarna på plus medan under år 2005, då allt var mestadels frid och fröjd slutade 56,8% av börsdagarna på plus. Man kan med fog påstå att det finns en daglig armbrytning mellan optimisterna och pessimisterna och på basen av historiska uppgifter vinner de ungefär varannan gång!

Den här undersökningen har så till vida ringa betydelse att årets resultat i värdeförändring inte mäts med antalet börsdagar, utan genom de stängningsvärden varje dag får och den procentuella förändring som uppstår på grund av det. Visst kunde börsen stiga 249 dagar i rad och trots det sluta på minus om något otäckt skedde sista börsdagen, eller precis tvärtom.

I Kim Lindströms bok ”Onnistu Osakemarkkinoilla” finns det faktiskt en sannolikhetstabell från amerikansk handelshistoria där ungefär samma resultat kan skönjas. I USA är sannolikheten för att en börsdag slutar på plus 53%, dvs snäppet högre än hos oss.

En pessimist kunde säga att börsen sjunker nästan varannan dag, och så är det ju också. Som placerare får vi helt enkelt acceptera detta. Men som den optimist jag är konstaterar jag att börsen stiger oftare än varannan dag och slutar på plus under de flesta börsåren…

Jag förutspår att vi får se minst 120 plusdagar under år 2019!

Svenne Holmström

Skribenten fungerar som placeringscoach och utbildare på www.holmstromgroup.com