I efterhand är det dock lätt att peka ut orsaken till varje vändning och varför den skedde just när den skede… Så här går livet på placeringsmarknaden till…

Vändpunkterna är extremt svåra att förutspå på förhand. Ibland räcker det inte med att aktierna är kraftigt övervärderade, ibland är problemen dolda för de flesta, men oftast är roten till det onda klart och tydligt framme, men placerarna tolkar det inte som ett problem. Vändningen sker först när tillräckligt många vill det.

Ett exempel på en krånglig situation från historien är att identifiera IT-bubblan med hjälp av Shillers PE. På amerikanska S&P500 indexet var Shillers PE på sin tredje lägsta nivå historiskt sett år 1982, på bara 6,6 och därifrån steg den till alla tiders topp på 44,2 år 2000. Redan år 1995 överskred Shiller PE samtliga tidigare toppar, förutom 1929 års topp. Den toppen överskreds ungefär år 1998.

Om man hade sålt aktierna med motiveringen att värderingsnivåerna var höga, t.ex. åren 1995-1998 skulle otroliga avkastningar ha gått en förbi. T.ex. Nokias kurs steg över 50ggr från 1995 till år 2000. Väldigt många, ja de facto de flesta bolagens kurser drogs upp under den här tiden med IT-sektorn som plogbil.

Finanskrisen som inleddes år 2007 var också svår att förutspå eller att ens identifiera på förhand. Då var Shillers PE också på hög nivå, men man måste beakta att priserna från 1997-2000 påverkade nyckeltalet märkbart ännu då. Med vanliga trailing och forward PE verkade bolagen bara något övervärderade. Många visste visserligen att bostadspriserna i USA hade skjutit rejält över rim och reson, men få kunde ana vilket elände detta i verkligheten skapade globalt sett.

Så här i efterhand har jag ännu svårt att på riktigt göra kopplingen mellan bostadspriserna i Florida och Nevada till de nära-ögat-bankkonkurserna bland de tyska bankerna. Borde man ha förstått den globala inverkan på förhand?

I praktiken hade finansbranschen kännedom om dessa problem på förhand. Man hade paketerat dessa eländigt sorgliga Subprime och Alt-A lånen i samma paket som goda bostadslån och sålt dem till investerare på marknaden.  I praktiken är det lite som att hälla en skvätt diesel i bensintanken, men just så mycket att det inte skapar problem direkt i varje fall… I varje fall togs finansbranschen helt på säng också den här gången.

År 2015 igen hade det funnits ett par riktigt bra tillfällen att sälja sina aktier. För det första sprack aktiebubblan på den kinesiska marknaden och de lokala börsindexen sjönk över 40% på lite över ett år. För det andra meddelade den amerikanska centralbanken FED det året att man inte längre ska öka balansen. Man kunde tro att dessa två saker hade räckt till en global osäkerhet, och inte nog med det, året därpå hade vi ju Brexit och valet av Trump till president, men inget av detta skapade större bekymmer på marknaden. Tvärtemot alla odds började t.ex. vår egen BNP tillväxt att ta verklig fart uppåt i de tiderna!

Inte gick dessa osäkerheter helt förbi vår egen börs som ju pga exportindustrins stora tyngd i ekonomin är mer exponerad mot internationella oroligheter än mången annan. OMXH indexet föll faktiskt ca 20% som mest, men inte kan man kalla det en krasch ens i efterhand. Mera handlade det om en slags andningspaus. I USA såg man inte ens att det skulle ha varit en kursnedgång, FAANG bolagen såg till att kursglädjen fortsatte!

Men hur ser då läget ut nådens år 2018? Orsaker till en kommande vändning är många. Centralbankernas stödåtgärder har antingen tagit slut eller är på väg att ta slut. FED:s balans minskar de facto för tillfället, dvs FED säljer masskuldebreven till marknaden (sannolikt på förlust). USAs långa och korta räntor har stigit klart, i Europa låter räntehöjningarna vänta på sig.

Aktiernas värderingsnivåer är utmanande. I Finland ser generalindexet helt hyggligt ut ännu också trots oktober månads korrigeringsrörelse, vi rör oss på sommaren 2017 års nivåer. I USA är Shillers PE på samma nivå som toppen 1929, mycket tack vare FAANG bolagens ansenligt högre värderingsnivåer än övriga branscher. I de europeiska indexen finns det knappt några stora IT-bolag, därför är värderingsnivåerna rimligare hos oss. Italien skulder tynger däremot för tillfället, kanske det som en enskild faktor kunde vara en kandidat som orsaken till nästa nedgång?

De verkliga toppforskarna i branschen har inte funnit en hemlig formel som pålitligt skulle identifiera när en vändning på marknaden kommer att ske så att den skulle ha fungerat vid alla större vändningar. Det har dock vaskats fram en del goda teorier såsom invers räntekurva (kort ränta avkastar mer än lång) eller att nedgång i olika förtroendeindex brukar leda till bekymmer, men de svarar inte på när en vändning kommer. Om detta hörde jag en intressant föreläsning på Sijoittaja2018 mässan.

Eftersom kommande nedgången och stora vändpunkter över lag är svåra att identifiera söker många placerare ledtrådar till att skapa en bild av när de här vändningarna kunde ske. Genom att analysera bolagens delårsrapporter kanske man kommer en bit på väg, men knappast ser man sanningen i vitögat där heller. Börsen snusar fram problemen ca 6-12 månader på förväg, vilket innebär att bolagens resultat fortsätter att växa ett bra tag efter att själva vändningen på börsen har skett. Det är fullständigt naturligt att det är så, ta Wärtsilä som exempel. Leveranstiden på deras anläggningsbeställningar räknas i år, så det finns ett görande och ett resultat även om orderingången skulle tryta.

Kursnedgången, när den infinner sig, förstärks när tillräckligt många placerare gör sig av med sina aktier. En viktig startpunkt för det är utförsäljning av portföljer med kraftig lånehävstång. Då handlar det om risknedtagning eller som tvångsförsäljningar, beroende på situationen. Som följande kommer förmögenhetsförvaltarna att börja skydda sina portföljer, antingen på eget initiativ eller som följd av kundernas krav. Eftersom det ändå finns ett visst flockbeteende på branschen kan en enskild förvaltares annorlunda syn på detta leda till en för hög risktagning, även om han i slutändan visar sig ha rätt. Då förmögenhetsförvaltaren tar fel syn på marknaden kan han orsaka en utförsäljning av förvaltade tillgångar eller i värsta fall få sparken.

En ny aspekt i följande nedgång, är att vi får en ny utmaning med in i bilden som kommer att förstärka nedgången. Då pratar jag om indexfonder. Idag än inflödet till indexfonder större än till aktivt förvaltade fonder. Indexfonderna tar ingen som helst ställning till underliggande objekt, så i ett läge där indexplacerarna löser in sina medel tvingas fonden sälja ut av innehaven proportionellt över linjen. Motsvarande skapas köptryck då placerare tecknar indexfonder. Men eftersom de enskilda objekten inte har någon som helst betydelse för en indexfond säljs allt ut på samma gång oberoende om det är förnuftigt eller ej.

Till den delen indexfonder drar sig ur objekt som inte har någon orsak att gå ned i pris kommer även sådana bolag att sjunka betydligt. Situationen påminner om det att utländska placerare drar sig ur små marknader som t.ex. den finska marknaden. Småspararna kommer att kraftigt undra varför det säljs ut kvalitet i stora mängder och till allt lägre kurser.

De här försäljningarna kommer att fortsätta fram tills dess att tillräckligt många placerare har övergått till köpsidan igen. Till en typisk nedgång hör dessutom att kurserna gör kraftiga uppsving längs den nedåtgående trenden. Att som placerare gissa sig till vilken av dessa uppgångar som kommer att bli den slutliga vändpunkten uppåt är extremt svårt. Normalt sett tar en nedgång ca 1,5-3 år i anspråk innan allt är klart, så placerarna måste ha mycket tålamod längs vägen. Om oktobers korrigeringsrörelse leder någon vart vet ingen i det här skedet.

Varje nedgång beter sig dessutom lite olika och det är svårt att bedöma vad det sist och slutligen ska vara som markerar slutet på en uppgång och samtidigt början på nedgången. Det finns alltid goda kandidater på marknaden till detta. Men som placerare ska man inte låta sig skrämmas av de här nedgångarna. Då man har en lämplig krigskassa som man kan köpa in kvalitet med då tiden är inne så utnyttjar man dessa nedgångar. Nedgångarna hör helt enkelt till det sätt som marknaden beter sig, så det är bra att ha en plan för hur man utnyttjar dem. Att sia är svårt, speciellt då man siar om framtiden…

Svenne Holmström

Skribenten fungerar som placeringscoach www.holmstromgroup.com och oktober månads korrigeringsrörelse har inte orsakat några som helst åtgärder i den egna portföljen.