En mycket central tjänst i mitt tjänsteutbud är ekonomisk rådgivning och coaching. Tjänsterna kan väljas som engångsrådgivning eller årsavtal. Man kan fråga sig att vad handlar tjänsterna om och hur skapas mervärdet för dig som kund? Man får ju rådgivningen gratis från bankerna, så varför betala för den då?

Det finns tre huvudsakliga sätt att erbjuda produkter beroende på mervärdet som skapas.

Då köpet sker utan rådgivning säljer produkten oftast sig själv, marginalerna kan vara små. Inget eller väldigt lite mervärde skapas i köpprocessen. Man vet som kund vad man är ute efter och tar reda på själv och det egna ansvaret är stort. Det handlar t.ex. om matbutiker, Internethandlare, detaljhandeln över lag.

Så fort en produkt behöver rådgivning blir det lätt så att produkten eller lösningen individualiseras så mycket som möjligt för att passa behoven. Då skapas mervärde för kunden, men bara till den delen det egna produktsortimentet tillåter. Du får knappast ett råd att köpa av grannen fastän produkten där skulle passa och vara bättre. I den här kategorin hittar du ofta banker, bilhandlare, husförsäljare, konsulenter osv. Den här modellen skapar även merförsäljning av andra produkter i försäljarens produktutbud.

Mest mervärde skapas då produktsortimentet avlägsnas, medan rådgivningen blir kvar. Det innebär att rådgivningen blott och enbart koncentreras på kunden, medan produkten skaffas därifrån man hittar det bäst lämpade för ändamålet. Här hittar man konsulter, jurister, läkare, arkitekter, inredningsplanerare och mitt företag, dvs ekonomisk rådgivare och coach! Rådgivningen kostar något, men nivån på individualisering och mervärde är som högst. Rådgivaren kan även ta hand om hela processen om kunden så önskar.

Företag som sysslar med oberoende ekonomisk rådgivning åt privatpersoner, utan produkt, växer inte på träd. Jag har inte hittat ett enda sådant företag som mitt i Västra Nyland i varje fall, och inte längre bort heller. Söker man på Internet hittar man främst de kommunala skuldrådgivarnas tjänster, dvs tjänsten man behöver då det mesta redan farit åt pipan.

Där skiljer sig mitt företag. Visst kan jag försöka hjälpa då det gått snett, men mest fokus lägger vi på att analysera ekonomin, hitta möjligheter, skapa sin förmögenhet, lära att förstå sig på placeringar och placeringsformer. Vi skapar mervärde utan att låta produkten styra!

Att vara med om nyskapande kräver som kund ett visst mod att utnyttja sådana tjänster. Det kan till och med upplevas förnedrande att ta en utomståendes syn på den egna ekonomin. Men det ska det inte göra. Tänk hur företag agerar! När de planerar för framtiden tar de in utomstående konsulter för att ge en oberoende bedömning och rekommendationer. Inget fel i det, fyra ögon ser alltid bättre än två!

Du kan spara mycket pengar på att få en oberoende syn på din situation. På sätt och vis kan väl en oberoende ekonomisk rådgivning jämföras med en online site som jämför flyg och hotellpriser. Världen ligger framför fötterna, resan kan gå vart den vill och förverkligandet kan ske precis så som det passar bäst åt kunden.

Genom att analysera ekonomin på djupet kan man ta reda på exakt vart pengarna går och kategorisera dem i enlighet med hur nödvändiga utgifter det är fråga om. Få känner så väl till sin ekonomi att man spontant kan säga hur mycket det går till olika utgifter i medeltal månatligen. Om man inte har koll på ekonomin har man svårt att planera för framtiden.

Sällan tänker man på det, men under en normal arbetskarriär flödar det faktiskt över 1 miljon euro in via kontot som ska disponeras på olika sätt! Då behöver man inte ens ha en häftig lön. Av den där summan går lätt över hälften till boende på sätt eller annat. Ett 200.000€ bostadslån med 2% årlig ränta på 25 år kostar i räntor ca 55.000€. Om de övriga boendekostnaderna alltid är 300€/mån får vi slå på 144.000€ på det (räknat på en karriär på 40 år). Då har inga reparationer eller renoveringar gjorts, räknat på 40 år. Vi är alltså kring 400.000€ innan reparationer gjorts. Om boendet dessutom kräver bil stiger summan klart. Valet av boende har en enorm betydelse för tiotals år av sitt liv mitt i karriären.

Ett av våra sätt att analysera går ut på att vi går igenom alla kontoutdrag (från alla banker) för ett år bakåt och skriver in varendaste en utgift i en enda kalkyl och skriver en skriftlig rapport på observationer och rekommendationer, med lättolkade grafer. Förutom att du får en helhetsanalys skapas som biprodukt en budget och en möjlig sparmån. Speciellt då man närmar sig halva lånetiden öppnas ofta många möjligheter att skapa sin förmögenhet som man kanske inte förstod att fanns.

Betyder det här att bankerna är våra konkurrenter? Knappast, skulle mera se det som tvärtom. Alla banker har idag en skyldighet att kalkylera bostadslånen utgående från en budget. Alltså ska en sådan finnas innan man ansöker om lån. En proffsigt gjord budget underlättar både för kunden och i banken. Om man dessutom redan fått en högklassig ekonomisk rådgivning handlar det om att i banken förverkliga det på sätt eller annat. Då vet man på förhand vad man ska vara ute efter!

Banken är ju faktiskt en produktproducent, t.ex. den som förverkligar bostadslånet eller fondsparet. Eftersom vi inte erbjuder produkten ska den ändå konkurrensutsättas och köpas någonstans ifrån. Där kommer banken in. Det är osannolikt att någon bank skulle samtidigt ha billigaste lånet, billigaste och bästa produkterna, bästa fonderna och bästa betjäningen. Om så vore fallet skulle det bara finnas en bank…

Mervärdet av ekonomisk rådgivning kommer just ifrån det upplägget. Vem ska borra sig in i din ekonomi och göra en så oberoende och opartisk bedömning som möjligt? En produktförsäljare eller en som inte har produkter? En väl gjord rådgivning kan i bästa fall spara tusentals euro! Vår rådgivning blir alltså som bäst innan du går till banken! Vi ger dock inte placeringsrådgivning, dvs köp och säljrekommendationer på konkreta placeringsobjekt, men vi kan gå igenom hur marknadsläget ser ut i lugn och ro i en placeringscoaching.

Så här långt har vi t.ex. lyckats hjälpa bostadslånetagare få bästa möjliga helhet, skapat en konkret 4 års plan för ett pensionärspar som leder till ansenlig ekonomisk nytta, hjälpt en skuldsatt navigera rätt och få ordning på skulderna, skatteplanerat kapitalinkomster som ledde till omfattande inbesparingar och hjälpt en att hitta rätt plan inför kommande pensionering. Det här och mycket annat skojigt! Speciellt kul har det varit att se hur förvånade de kunder varit vars ekonomi vi djupanalyserat över hur det i verkligheten ser ut. De trodde de visste, men…

Att anlita oss är samma som att göra en investering för framtiden. Den summa du lägger ned på rådgivningen ska betala sig tillbaka mångdubbelt!

Så här sade en kund gällande vår ekonomiska rådgivning: Sven-Erics grepp var ytterst sakligt och kunnigt. Han var snabbt färdig med sin analys och gav ett utförligt svar åt oss som gav många ”ahaa-upplevelser” och en intressant utomståendes syn på vår situation, precis vad vi önskade!

Med en annan kund diskuterade vi hur man kan se på sparande från olika synvinklar och då blev feedbacken denna: Vi gick igenom så mycket hjärnan tålde på drygt två timmar. Allt från vanliga fonder och ETF till glidande medelvärde. Mycket nöjd. Sporrar till placerande!

Vad säger du? Välkommen att också du pröva våra tjänster!

Svenne Holmström

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.