Beskattaren ändrade på avdragsreglerna för överlåtelseförluster år 2016. Från denna förändring har man fått dra av överlåtelseförluster från övriga kapitalinkomster, såsom från hyresintäkter, dividender och skogsinkomst. Fram till dess, beskattades alla olika kapitalinkomster skilt.

Förändringen har varit enbart positiv eftersom det beaktar placerarens helhet på ett helt annat sätt än tidigare. Varför betala skatt om du i aktieportföljen gör förluster även om hyresintäkterna rullar? Om helheten minskar är det knappast i nåns fördel, och sen gick det skatt till på råge av allt…

Då du säljer på förlust för att minska dividendbeskattningen är det värt att minnas några grundläggande saker. Jag listade upp några praktiska vinkar:

  • Små överlåtelser. Som placerare har man rätt att skattefritt göra överlåtelser för högst 1000€ helt skattefritt. Årets samtliga överlåtelser ska alltså hållas under denna summa. Om avsikten är att ha små överlåtelser i system, år då du annars inte gör något, kan det löna sig att ta en titt på portföljen.

Om det är så att man har andra kapitalinkomster, såsom dividendinkomster som man i första hand vill få skattefria måste man se till att sälja innehav på förlust så att överlåtelsens anskaffningspris har varit över 1000€. Om såväl överlåtelsens anskaffningspris som överlåtelsepris stannar under 1000€ är förlusten nämligen inte avdragsgill. Så då skulle skatt på dividenderna gå och ingne nytta av en sådan förlust.

Ett exempel på detta. Du har en aktieportfölj som är värd 15.000€ och får dividender (före skatt) om 750€. Dividenderna är till 85% skattepliktiga medan 15% är skattefritt. Det här innebär att beskattningsbar inkomst blir 637,50€ av vilket 30% skatt debiteras, totalt 191,25€. Om denna summa ska planeras bort ska man alltså sälja något på förlust för totalt 637,50€. Observera att bruttodividenden är alltså större än förlustaffären, eftersom inte hela dividenden är skattepliktig.

Om man säljer något för t.ex. 100€, vars anskaffningspris har varit 800€ gör man ju en förlust på 700€. Eftersom såväl anskaffningspris som överlåtelsepris bägge understiger 1000€ gränsen fastställs förlusten inte. Om så är fallet måste man göra fler affärer så att man går över denna gräns, samma kalenderår.

I praktiken lönar det sig inte att göra små överlåtelser om portföljen genererar direktavkastningar, såsom dividender, om meningen är att minska på dividendskatten, genom att  avyttra positioner som är förlustbringande. Eller jo, du minskar på kommande överlåtelsevinstskatt genom att göra en liten vinstbringande överlåtelse, men dividendskatten påverkar det inte. Så om läget är det att du inte har positioner som är på minus i portföljen lönar det ju sig utan vidare att göra små överlåtelser sådana år!

  • Som jag ovan nämnde är skatten på dividender och överlåtelsevinster en aning olika. Eftersom bara 85% av dividenden är beskattningsbar inkomst måste man minnas detta om man ämnar sälja på förlust för att minska skatten. Så en 1000€ dividend innebär inte att man måste sälja för 1000€ på förlust, det räcker om förlusten är 15% lägre än dividenden faktiskt.

Om denna övriga kapitalinkomst är t.ex. hyra, skogsinkomst eller jordbruksinkomst (till den delen den är kapitalbeskattad) ska dock förlusten vara lika stor som inkomsten, där gäller samma skattesats på alla inkomstslag.

  • Årets överlåtelseförluster dras i första hand av årets överlåtelsevinster, först efter det från övriga kapitalinkomster, och om detta inte räcker fastställs en förlust som kan dras av under de följande fem åren. Vinstbringande överlåtelser dras däremot av från de äldsta förlusterna.

Det här innebär i praktiken att om man har förluster från tidigare år, så beter sig beskattningen lite annorlunda än om man inte har det. Med gamla förluster gäller inte ovan nämnda logik, då far årets vinster i första hand från de äldsta förlusterna. Utan gamla förluster dras årets överlåtelseförluster av först från årets överlåtelsevinster, sen från övriga kapitalinkomster…

På många sätt ingår det en årlig storstädning i detta. Det är onödigt att betala dividendskatt om man inte måste, eller om man kan undvika detta genom att planera. Om försäljningen sker främst för att planera skatten är det synnerligen viktigt att man kontrollerar portföljens sammansättning efter transaktionen. Bara för att du hade ett innehav på minus betyder det nödvändigtvis inte att det är nåt fel på innehavet. Du har bara betalat för mycket för det.

Kom dock ihåg det att då du köper tillbaka samma aktier så får du ett nytt anskaffningspris. Beskattningen har realiserats och då aktierna en dag återgår till det ursprungliga anskaffningspriset betalar man skatt för hela den resan. Så det spelar på det viset inte så stor roll hur man hur man gör, skatt blir det hur som helst…

Svenne Holmström

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.